21 mars 2019
måndag, 12 mars 2018 16:11

SISAB: 16 nya skolor i Stockholm

Skrivet av 
alt
Claes Magnusson, vd för SISAB.

 

Kommunägda SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) nådde sitt mål för år 2017 med att tillskapa 5.000 nya elevplatser på skolor och förskolor runt om i Stockholm. Under 2017 genomfördes 16 invigningar med 5.066 elevplatser, samtidigt som tio första spadtag togs för nya skolor och förskolor runt om i Stockholm. Den utökade byggtakten innebar att investeringarna steg till 1,82 Mdr kr (1,75).

 

– Fjolårets rekord i invigningar och spadtag visar prov på ett engagemang som gör att stockholmarna kan räkna med att SISAB levererar som utlovat, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

 

Till år 2040 ska ytterligare 50.000 elevplatser skapas. Nytt i årets redovisning är en anpassning till nya lagkrav gällande redovisning av hållbarhetsarbetet. Det ställer krav på nya arbets- och uppföljningsmetoder och större transparens. Bland annat har intressent- och väsentlighetsanalyser genomförts för att ta reda på SISAB:s viktigaste hållbarhetsfrågor. I topp ligger engagemanget för ökat antal elevplatser och förmågan att attrahera och behålla kompetens. Även utomhusmiljöerna har seglat upp som en särskilt viktig fråga.

 

– Att fler väljer att bo i Stockholm betyder också att det blir trängre. Då måste vi ta fram smarta skolgårdlösningar som bidrar till bra utbildningsmiljöer där barn och pedagoger trivs, samtidigt som vi försöker värna om grönska och bra materialval, säger Claes Magnusson.