21 mars 2019
måndag, 12 mars 2018 12:38

Catella köper APAM i Storbritannien

Skrivet av 
alt
Catella ska köpa 75 procent av aktierna i den brittiska rådgivaren APAM. Från vänster: Knut Pedersen, vd Catella, Simon Cooke och William Powell, grundare och vd:ar i APAM, vilka behåller 12,5 procent vardera i bolaget, samt Timo Nurminen, Head of Property Management, Catella.


Catella AB har, genom Catella Property Fund Management AB (CPFM), undertecknat ett aktieköpsavtal om att förvärva aktiemajoriteten i fastighetsinvesterings- och asset management rådgivaren APAM Ltd. Genomförandet av transaktionen kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av vissa andra villkor.
    

APAM har vuxit snabbt under de senaste åren och i fjol genererades intäkter på cirka 7 MGBP. Catellas planerade förvärv omfattar 75 procent av aktierna i APAM till ett pris motsvarande 18 MGBP (206 Mkr), på skuld- och kassafri basis. En ej återbetalningsbar delbetalning av köpeskillingen på 2,7 MGBP erlades vid undertecknandet, och det återstående beloppet kommer att betalas kontant vid slutförande av affären. Catella har enligt avtalet ingen skyldighet att genomföra affären, men den förväntas genomföras under andra halvan av 2018, efter nödvändigt myndighetsgodkännande från tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg.
    

– APAM är ett ledande bolag på den strategiskt viktiga marknaden i Storbritannien och blir en viktig del i den pan-europeiska plattformen inom vårt affärsområde Property Investment Management, som Catella har etablerat de senaste fyra åren, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella AB.
    

Simon Cooke och William Powell, APAMs grundare och verkställande direktörer, kommer att förbli aktieägare i APAM, och de kommer vardera att inneha 12,5 procent av aktiekapitalet och rösträtten efter transaktionen.
    

APAM kommer även fortsättningsvis att drivas som ett oberoende bolag av sin nuvarande ledningsgrupp och fortsätta sin framgångsrika tillväxtstrategi i Storbritannien. Inklusive APAM har Catella ett förvaltat kapital motsvarande 200 Mdr kr.
    

– Catella Property Investment Management har kontinuerligt stärkt sin konkurrenskraft under de senaste åren och det förvaltade kapitalet har ökat med en årlig tillväxttakt på 23 procent de senaste tre åren samtidigt som intäkterna under samma period haft en årlig tillväxttakt på 43 procent. Den här transaktionen kommer att stärka våra positioner ytterligare, säger Timo Nurminen, Head of Property Investment Management hos Catella.