22 april 2019
fredag, 09 mars 2018 14:41

Fabege säljer för 1,2 Mdr i Arenastaden

Skrivet av 
alt
Fastigheten Uarda 6 med 17.000 kvm kontor i Arenastaden, Solna, motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan på moderna kontor i attraktivt läge, fullt uthyrd och med långa avtal.


Fabege har, med Cushman & Wakefield som rådgivare, tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 6 i Arenastaden, Solna, till Union Investments öppna fastighetsfond Unilmmo: Europa. Den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren har tidigare köpt två fastigheter av Fabege i Arenastaden och Fabege kommer på uppdrag av köparen att förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och fortsatt driva utvecklingen i Arenastaden.
    

Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1,2 Mdr kr före avdrag för latent skatt. Affären ger ett resultat om 93 Mkr före skatt och 176 Mkr efter skatt. I enlighet med nya redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet. Tillträde beräknas ske 31 maj 2018.
    

Uarda 6 ligger mitt i Arenastaden med entréer både mot Evenemangsgatan och mot Dalvägen. Fastigheten, som är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, färdigställdes i fjol med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten. Större hyresgäster är Siemens, H&M och Ambea. Den totala ytan uppgår till knappt 18.000 kvm varav cirka 17.000 kvm kontor. 
    

– För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200.000 kvm kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.