21 mars 2019
onsdag, 07 mars 2018 12:59

Norman och Sarby Westman till ByggPartners styrelse

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                     
Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman den 16 maj att styrelsen utökas med två ledamöter till totalt sju ledamöter. Till nya ledamöter föreslås Elisabeth Norman (bilden t v) och Ylva Sarby Westman (t h), båda oberoende i förhållande till företagsledningen och större aktieägare. Vidare föreslås omval av styrelsens ordförande Torsten Josephson och ledamöterna Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp samt Louise Nilsson, vilka samtliga står till förfogande.
    

Den utökade styrelsen ska tillföra ByggPartner börserfarenhet och kompetens inom finans, digitalisering, hållbarhet samt kundperspektiv.
    

Elisabeth Norman är idag styrelseledamot i Amasten Fastighets AB, NP3 Fastigheter, Nivika Fastigheter, Örndalen Holding, Byggabo i Pajala, Cibus samt det egna bolaget Salnecke Slott. Hon är också ledamot i tekniska nämnden samt ledamot i kretsstyrelsen i Enköpings kommun.
    

Ylva Sarby Westman är vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden, och styrelseledamot i Ikano Bostad och har en bakgrund från bland annat NCC Property Development och Newsec Investment.