21 mars 2019
onsdag, 07 mars 2018 12:54

Castellum säljer till ALM för 285 Mkr

Skrivet av 
alt
ALM ska omvandla kontors- och industrifastigheten Archimedes 1 i Bromma till bostäder.


Castellum säljer fastigheten Archimedes 1 i norra Mariehäll, Bromma, till ALM Equity. Fastigheten omfattar totalt 18.000 kvm kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde. Försäljningspriset uppgår till 285 Mkr (237 Mkr vid tillträde samt ytterligare 48 Mkr i tilläggsköpeskilling när detaljplanen för området vinner laga kraft), vilket är i nivå med senaste värdering.
    

Med anledning av att Mariehäll omdanas till ett område med allt större inslag av bostäder ingick Castellum redan 2013 ett optionsavtal med Alm Equity om att sälja fastigheten Archimedes 1, i syfte att konvertera denna till bostäder. Castellum har succesivt tömt huset på hyresgäster och vid tillträdet den 5 mars var endast 1.100 kvm uthyrt och hyresintäkten uppgår till 1,5 Mkr.