21 mars 2019
tisdag, 27 februari 2018 15:55

Trenden är fler hyresrätter till Hagastaden

Skrivet av 
alt
Familjebostäder bygger nu 178 hyresrätter i Hagastaden med inflyttning år 2020.

 

Det första kommunala fastighetsbolaget som bygger bostäder i Hagastaden är Familjebostäder som nu uppför 178 hyresrättslägenheter i projektet Algoritmen. I projektet finns även en restaurang, ett gruppboende och en förskola, som byggstartades i höstas med planerad inflyttning år 2020 vid Norra Stationsgatan och vid den nya parken vid Hagaesplanaden.

 

Fortfarande byggs till absolut största delen bostadsrätter i Hagastaden. Einar Mattsson byggstartade dock år 2016 projektet Analysen med 125 hyresrätter och med inflyttning i höst. I gårdagens nummer av Fastighetsaktien berättade vi att Einar Mattsson även bygger cirka 81 hyresrätter i kvarteret Backåkra som är en del av etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Nu hyrs även den första etappen ut av Einar Mattssons lägenheter i kvarteret Backåkra. Lägenheterna ligger på Bobergsgatan.


Einar Mattson har flera bostadsprojekt i Hagastaden, dels i Haga Nova med cirka 275 bostadsrätter och med planerade inflyttningsstarter: etapp 1 oktober 2017, etapp 2 oktober 2017, etapp 3 februari 2018, där de flesta lägenheterna i de första etapperna har sålts till från 3,24 Mkr för en tvåa om 34 kvm till 7,59 Mkr för en fyra om 94 kvm, dels 134 bostadstätter i Nova Park i kvarteret Analysen som byggstartades i mars 2016.

 

På Norra Stationsgatan färdigställer Veidekke Hagaterrassen med cirka 200 bostadsrätter, varav 82 i en första etapp, med priser från 3,1-13,9 Mkr för 1-5 rum. Trots att Veiddeke säljstartade Hagaterrassen i april 2016 finns ett stort antal lägenheter till salu för första etappen med planerad inflyttning under andra kvartalet i år.

 

Ikano har planer på att bygga cirka 220 bostadsrätter vid Nya Norrtullsparken till ungefär samma priser som Veiddekke. Men försäljningen går trögt för etapp 1 där endast 8 av totalt 58 lägenheter har sålts.

 

Oscar Properties planerar att bygga Norra Tornen på Norra Stationsgatan med sammanlagt av cirka 300 bostäder i två byggnader Helix och Innovationen, med planerad inflyttning hösten 2018 för Helix respektive våren 2020 för Innovationen. Priserna är höga i det byggstartade Helix, från en tvåa om 51 kvm för 5,9 Mkr till en fyra om för 14,3 Mkr. Dyrast är 196 kvm i Helix på våning 33 för 45 Mkr.

 

Det går trögt att sälja bostäderna i Helix. I januari 2018 hade Oscar sålt knappt 20 bostäder i Helix med totalt cirka 80 lägenheter. Orsaken är de mycket höga priserna och att skulden i bostadsrättsföreningen Helix är hela 22.000 kr/kvm.

 

Och det blir inte lättare att sälja i Hagastaden eftersom det skärpta amorteringskravet gäller från i morgon den 1 mars. Ett skärpt amorteringskrav som innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent av skulderna, utöver det befintliga amorteringskravet.

 

Det befintliga amorteringskravet innebär att alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent, det vill säga lån i förhållande till bostadens värde, ska amorteras. För belåningsgrad över 70 procent ska låntagaren amortera minst 2 procent av total skuld varje år och vid en belåningsgrad på 70 procent eller lägre kan låntagaren tillsammans med banken komma överens om en annan amortering, dock lägst 1 procent.

 

På grund av skärpta amorteringskrav kommer en mycket stor del av försäljningen i Hagastaden med rekorddyra lägenheter, byggd på mark med rekordhöga priser, att gå mycket långsamt. Det betyder sannolikt att flera bostadsrättsprojekt kommer att omvandlas från bostadsrätt till hyresrätt.

 

Min prognos är att det kommer gå långsammare att sälja bostäderna i Hagastaden och att flera av bostadsrättsprojekten blir hyresrätter. Det innebär att Hagastaden med totalt 6.000 bostäder, varav hälften i Stockholm och hälften i Solna, inte blir färdiga till år 2025 enligt plan, eftersom nyproduktionen i Hagastaden nu bromsas kraftigt på grund av prishinder. SF