13 december 2018
fredag, 23 februari 2018 17:52

Catella ökade resultatet till 395 Mkr

Skrivet av 
alt
Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.


Catella redovisar tillväxt i kapital och intäkter för 2017. Koncernens intäkter steg till 2.477 Mkr (2.027), med ett resultat före skatt om 395 (497 Mkr och exklusive försäljningen av Visa Europe, 274 Mkr). Vinsten efter skatt blev 284 Mkr (357 Mkr, exklusive Visa Europe 207), motsvarande ett resultat per aktie om 2,35 Kr (3,32, exklusive Visa Europe 1,48).

 

För Corporate Finance ökade de totala intäkterna till 659 Mkr (586) med ett rörelseresultat som steg till 71 Mkr (58). Av den totala volymen om 56,2 Mdr (55,5) för fastighetstransaktioner inom affärsområdet, avsåg 19,3 Mdr (18,9) för Sverige, 14,1 Mdr (21,6) för Frankrike och 3,0 Mdr (2,6) för Tyskland.

 

För Asset Management and Banking steg de totala intäkterna till 1.844 Mkr (1.473) med rörelseresultat om 365 Mkr (255). Affärsområdets förvaltade kapital ökade till 184,3 Mdr kr (155,7), motsvarande en ökning om 28,7 Mdr kr (17,4).

 

I fråga om utvalda nyckeltal blev vinstmarginalen för koncernen 11 procent (18), med en soliditet om 30 procent (31), för Corporate Finance 7 procent (9), med en soliditet om 32 procent (59) och för Asset Management and Banking 14 procent (23), med en soliditet om 22 procent (22)

 

– 2017 blev ännu ett år med kraftig tillväxt i förvaltat kapital och intäkter vilket resulterade i ett rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster om 414 miljoner kronor (258). Extra glädjande att se är att vår satsning på en europeisk plattform inom Property Investment Management börjar visa ett betydande bidrag både för intäkter och rörelseresultat, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.