13 december 2018
fredag, 23 februari 2018 17:14

Ett större NP3 ökade vinsten till 554 Mkr

Skrivet av 
alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

Ett växande NP3 Fastigheter fortsatte med framgångar i norrländska städer med hyresintäkter som växte till 677 Mkr (529), vilket resulterade i ett starkt förvaltningsresultat som steg med nära 25 procent till 315 Mkr (253). Det resulterade i en vinst före skatt som ökade till 554 Mkr (500) och till 447 Mkr (400) efter skatt. I vinsten ingick värdeförändringar i förvaltningsfastigheter med 245 Mkr (243) och med derivat om –5 Mkr (3).

 

Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en höjd utdelning om totalt 168 Mkr, motsvarande 56 procent av de utdelningsgrundande resultatet (förvaltningsresultatet efter betald skatt). 147 miljoner kronor avser utdelning till stamaktieägarna, vilket motsvarar 2,70 kronor per stamaktie, en ökning om 13 procent jämfört med år 2016.

 

I bokslutskommunikén säger vd Andreas Nelvig:

– Under året har vi förvärvat fastigheter för knappt en och en halv miljard kronor. Det största förvärvet var i Östersund där vi köpte ett bestånd i Stadsdel Norr som innefattade cirka 25 procent vakans. Efter ett gediget uthyrningsarbete av vår lokala organisation är vakanssiffran nere på nio procent. Förvaltningsresultatet lyfte med 60 miljoner kronor under 2017, vilket motsvarar nästan 25 procent i tillväxt. Ökningen motiveras av förvärv under året och även föregående år.

 

Bolaget har fortsatt under 2018 med flera andra köp. NP3 köpte i februari av Ankarhagen en portfölj med bilprovningsfastigheter och bilhallar med ett fastighetsvärde på 180 Mkr.

 

Vidare genomförde NP3 ett förvärv av Norrlandspojkarna i Sundsvall, om 514 Mkr i fastighetsvärde, som tillträds i mars i år. Båda förvärven uppgår till i snitt strax under åtta procent i direktavkastning, inklusive de utställda hyresgarantierna i förvärvet av Norrlandspojkarna. För att finansiera dessa två förvärv har bolaget en pågående preferensaktieemission om 288 Mkr som belastar NP 3 med en årlig utdelning om cirka 22 Mkr.

 

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 7.732 Mkr (6.156) samtidigt som de långfristiga skulderna till kreditinstitut steg till 3.915 Mkr (3.218), liksom obligationslånen, vilka ökade till 593 Mkr (425).

 

Finansieringen av skulderna skedde till en nära nog oförändrad ränta om 2,7 procent (2,6). De räntebärande kortfristiga skulderna minskade till 96 Mkr (98), medan nya kortfristiga obligationslån var 250 Mkr (0).

 

Det egna kapitalet steg till 275 Mkr (188) med en soliditet som minskade till 32,5 procent (35,3) och till en räntetäckningsgrad om 3,6 gånger (3,7).

 

Andreas Nelvig ser en fortsatt tillväxt i bolaget. Han säger:

– Jag ser fram emot det innevarande året. Vi har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa. Bolaget bedömer att den framtida intjäningsförmågan per stamaktie uppgår till 6,39 kronor. Intjäningen beräknas fortsätta att öka, även med hänsyn taget till utdelningen på preferensaktierna, till största delen tack vare förvärvade fastigheter. Men även den nettouthyrning som skett under 2017 kommer att bidra positivt till intjäningen. SF