13 december 2018
fredag, 23 februari 2018 17:10

Ett växande Riksbyggen

Skrivet av 
alt
Leif Linde, vd för Riksbyggen.

 

År 2017 blev ett framgångsrikt år för Riksbyggen. Omsättningen ökade med 17 procent till 8.377 Mkr, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 10 procent till 364 Mkr. Sedan 2012 har Riksbyggen dubblat sin omsättning och ökat nivån för rörelseresultatet från 53 Mkr till 364 Mkr. Vid utgången av året förvaltade Riksbyggen 3.629 (2.841) bostadsrättsföreningar, varav 1.645 (1.610) utgjorde andelsägande bostadsrättsföreningar.

 

– Riksbyggen har en bred verksamhet inom både nyproduktion av bostäder och inom fastighetsförvaltningen, vilket varit en stor tillgång under året. Vi har också, sedan starten 1940, ett utpräglat långsiktigt arbetssätt med fokus på hållbarhetsfrågorna och på att skapa nytta för både kunder/ägare och samhället i stort, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

 

Riksbyggen har planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna. Under året var sammanlagt var 4.988 bostäder i produktion, jämfört med 4.453 under 2016.

 

Årets största affär var förvärvet av ISS Fastighetsägare. Över en natt fick Riksbyggen ett tillskott på över 550 bostadsrättsföreningar och cirka 150 kommersiella kunder. I år har tillväxten fortsatt genom förvärv av Agenta Förvaltning AB i Östersund som förvaltar cirka 450 bostadsrättsföreningar.

 

Riksbyggens egna kapital ökade under året till 5.629 Mkr (5.409), motsvarande en soliditet om 43 procent (47).

 

Inför stämman har styrelsen föreslagit en höjd utdelning till 48 kr per andel (46), vilket motsvarar 9,6 procent (9,2) och totalt sett nästan 84 Mkr (79) till ägarna. Därtill kommer Riksbyggens ägare att få dela på 10 Mkr i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.
LE