13 december 2018
måndag, 19 februari 2018 15:15

Nya ledarroller i Newsec

Skrivet av 
alt
Från vänster: Max Barclay, Dan Sandstedt och Camilla Harvenberg.

 

Newsecs svenska rådgivningsverksamhet möblerar om i ledningsgruppen och utser Dan Sandstedt som ny chef för Capital Markets. Han ersätter Max Barclay som nu fokuserar på sin roll som övergripande chef för den svenska rådgivningsverksamheten samtidigt som han adderar nya ansvarsområden. Transaktionsteamet växer också med en person, Camilla Harvenberg som går in som Senior Associate. Hon kommer närmast från en roll på CBRE.

 

Dan Sandstedt har arbetat i gruppen i elva år, hela tiden med fokus på transaktioner, och han har de senaste fyra åren haft ansvar för fastighetsdelen av det erbjudandet. Nu adderar han även infrastruktur och debt samt personalansvaret för gruppen med totalt 17 medarbetare, däribland Camilla Harvenberg.

 

– Vi har jobbat hårt med att behålla och förädla vår nyckelorganisation och fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med kunderna. Det har varit en viktig framgångsfaktor som har gett utslag både i omsättning och resultat. I min nya roll kommer jag att jobba utifrån samma strategi och vidareutveckla teamet som redan idag är ett av marknadens starkaste, säger Dan Sandstedt.

 

Max Barclay kompletterar sin position som övergripande chef för den svenska rådgivningsverksamheten med ett ansvar för att koordinera stora kunduppdrag på nordisk nivå. Han går även in i styrelsen i samtliga Newsecs nordiska rådgivningsbolag och kan på så vis ytterligare bidra till kunskapsöverföring över landsgränserna.

 

– Vi ser en efterfrågan från nordiska institutionella kunder att investera mer över landsgränser samt att ha en kontaktperson att vända sig till för att hålla ihop portföljen. Därför sätter vi upp en specialfokuserad säljgrupp, Newsec International Business Team, med rådgivare från samtliga nordiska länder. Genom att sitta i samtliga nordiska rådgivningsbolags styrelser får jag också bättre möjlighet att bidra till merförsäljning och synergier, säger Max Barclay.