13 december 2018
måndag, 19 februari 2018 11:08

Dubbelt så många bostäder i ny översiktsplan

Skrivet av 
alt
Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.


I dag beslutar Stockholms kommunfullmäktige om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22 åren. Översiktsplanen ska skapa en riktning för stadens planeringsarbete så att stadsbyggandet kan bidra till att skapa en bättre stad för alla. Stadsutvecklingen ska komma att utgå från fyra mål: En växande stad; En sammanhängande stad; God offentlig miljö; En klimatsmart och tålig stad. Jämfört med den tidigare planen höjer staden målsättningen för antalet nya bostäder kraftigt.
    

– Vi fördubblar nu antalet bostäder jämfört med den förra översiktsplanen, från 3.000-4.000 bostäder per år till dagens takt om 7.000-8.000 nya bostäder per år, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).
    

Dessa höga bostadsmål möjliggör även en hållbar utveckling för staden som helhet. Fler centrum ska väckas till liv och fler delar av staden ska erbjudas möjligheter för kultur, idrott och arbete.
    

– Det Stockholm vi lämnar efter oss kommer att vara bättre än den stad vi ärvde. Den nya översiktsplanen ger oss de bästa förutsättningarna att åstadkomma detta och nå visionen om ett ”Stockholm för alla”, säger Valeskog.