19 februari 2020
måndag, 19 februari 2018 11:06

LEGO-modell visar Danderyds Centrum

Skrivet av 
alt
Professionella legobyggaren Gabriel Bremler (t h) visar Mörby Centrums centrumchef Håkan Larsson den 3,5 meter långa modellen av Danderyds Centrum.


Skandia Fastigheters om- och tillbyggnad av Mörby Centrum, som i framtiden får namnet Danderyds Centrum, är i full gång. En 3,5 meter lång LEGO-modell har tagits fram för att visualisera framtidens centrum. Modellen är byggd av Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick, på uppdrag av Skandia Fastigheter.
    

LEGO-modellen står nu på Skandia Fastigheters centrumledningskontor i Mörby Centrum.
    

– Den kommer att visas flitigt för potentiella butiks- och kontorshyresgäster, som med hjälp av modellen får en realistisk, tredimensionell bild av hur centrumet kommer att se ut i framtiden, säger Håkan Larsson, centrumchef Mörby Centrum.
    

– Modellen innehåller 36.000 LEGO-bitar och bygget har pågått sedan november ifjol. Den största utmaningen var alla vinklar i projektet, samt att anpassa den stora modellen i flera mindre moduler för lättare hantering, säger Gabriel Bremler.
    

Skandia Fastigheter har tidigare samarbetat med Bremlerbrick som 2013 byggde en LEGO-modell av kvarteret Sveavägen 44. Den modellen finns att beskåda i ljusgården på Sveavägen 44.
    

Om- och tillbyggnaden innebär att köpcentrumet i Mörby utökas med 18.000 kvm, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service. Vidare ska två nya kontorshus om totalt 20.000 kvm flankera köpcentrumbyggnaden och tre bostadshus uppföras inom centrumområdet.
    

Det södra kontorshuset börjar bli klart och de första hyresgästerna har redan flyttat in. I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro. Fastigheten kommer att få en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM.