Skriv ut denna sida
torsdag, 15 februari 2018 18:50

HEBA hade ett skördeår

Skrivet av 
alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

År 2017 var ett skördeår för HEBA. Under året färdigställde bolaget flera nyproduktions- och renoveringsprojekt och bolaget skördar nu de senaste årens investeringar genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet.

 

För helåret ökade HEBA vinsten före skatt till 471,1 Mkr (439,9), vilket ledde till en vinst efter skatt om 367,9 Mkr (372,5), motsvarande 8,91 (9,02) kr per aktie.

 

Hyresintäkterna 2017 stärktes till 334,8 (295,4) Mkr, med ett driftöverskott som steg till 214,8 (181,6) Mkr. Värdeförändringarna för fastigheterna uppgick till 319,3 (321,9) Mkr och värdeförändringarna för räntederivat blev positiva 14,3 Mkr (-3,7) Mkr.

 

Vid årsskiftet ökade värdet på bolagets bostadsfastigheter påtagligt till 8.771,0 Mkr (7.524,5).

 

De långfristiga skulderna steg till 2,472,5 Mkr (2.295,0), liksom de kortfristiga skulderna, vilket ökade svagt till 755,0 Mkr (708,4). Soliditeten minskade till 48,8 procent (52,6), med en räntetäckningsgrad om 3,7 gånger (3,8).

 

Substansvärdet på HEBA:s aktie steg från 122,01 kr i december 2016 till 132,69 kr i december 2017, motsvarande en ökning med 8,8 procent.

 

I rapporten säger vd Patrik Emanuelsson:

– HEBA:s mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. De senaste årens investeringar börjar nu ge effekt genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet. Vi ser en positiv resultatutveckling även under det kommande året. HEBA:s förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportffölj och en marknad som darrar, ser jag med tillförsikt fram emot HEBA:s utveckling under 2018.

 

Och han tillägger:

– Jag ser med stor spänning fram emot den förändring vi ser på fastighetsmarknaden. SF

Senaste från Redaktionen