2 juni 2020
tisdag, 13 februari 2018 14:15

Starkt resultat om 1,22 Mdr kr av Sweco

Skrivet av 
alt
Under året fick Sweco i uppdrag att planera och utforma delar av Frankfurt Grand Central om 52.000 kvm.

 

På en fortsatt stark marknad i Sverige och under året förbättrade marknader i Nederländerna och Finland ökade Sweco helårsvinsten efter skatt till 1.223 Mkr (931), motsvarande 10,23 kr per aktie (7,78).

 

Och trots negativ påverkan av kalendereffekter, projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader i Norge och Danmark förbättrade bolaget rörelseresultatet till 1.425 Mkr (1.249), motsvarande en marginal om 8,4 procent (7,6).

 

Sweco har en stark finansiell position, vilket i kombination med en stabil ökning i resultat per aktie och positiva framtidsutsikter gör att styrelsen föreslår en ökning av utdelningen till 5,00 kr (4,30) per aktie.

 

Under året fick Sweco bland annat i uppdrag att planera och utforma delar av Frankfurt Grand Central om totalt 52.000 kvm där DB Netz, ett dotterbolag till Deutsche Bahn, ska förlägga sitt huvudkontor.

 

I slutet av året, och i början av innevarande år, har Sweco gjort klart med förvärv av företagen Dimensjon Rådgivning i Norge, HaskoningDHV i Belgien och Årstiderne Arkitekter i Danmark med totalt 300 medarbetare.

 

– Strategin för framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande position i Europa genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Vårt fokus är fortsatt våra kunder, intern effektivitet och att ha branschens bästa medarbetare, säger koncernchef Tomas Carlsson. LE