16 oktober 2019
tisdag, 13 februari 2018 11:27

Serneke bygger boende i Brunnshög

Skrivet av 
alt
Semrén & Månsson formger förslag på boende och service i Brunnshög, Lund.


Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lunds kommun har beslutat om markreservation för Serneke i den framväxande stadsdelen Brunnshög. Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson utvecklar bolaget ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50.000 kvm kring Brunnshögstorget. Bostäderna ska rymmas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.
    

– Genom att stapla en blandning av boende- och upplåtelseformer tillsammans med sociala funktioner som till exempel odlingsterrasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler uppmuntrar vi till nya former av delningsekonomier mellan de boende, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.
    

I den vidare processen kan ett detaljplanearbete inledas hösten 2018, en beräknad byggstart kan ske 2020–2021 vilket innebär att byggnaderna preliminärt kan stå färdiga med början 2023.