Skriv ut denna sida
torsdag, 08 februari 2018 15:20

Bonnier Fastigheters Pirhus ställs ut på MIPIM

Skrivet av 
alt
Pirhuset från söder. Illustration: AIX/Tomorrow

 

Pirhuset kommer att ställas ut i Stockholmsmontern på årets MIPIM, den 13-16 mars. I ett pressmeddelande från MIPIM sägs att: ”Den gamla hamnen i Stockholm kommer att utvecklas till en ny hållbar stadsdel, som utökar den historiska staden. Pirhuset, som utvecklas av Bonnier Fastigheter i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, blir ett nytt landmärke och en signaturbyggnad för staden. Den nya byggnaden kommer delvis färdigställas på en ny brygga som blir ett allmänt torg mot vattnet. Pirhuset blir mycket synligt som ett centrum för den befintliga strandpromenaden.


Den nya 100 meter höga byggnaden kommer att välkomna besökare som anländer till Stockholm med båt. Platsen är väl belägen för kollektivtrafik och lättillgänglig från centrala Stockholm. Byggnaden, som huvudsakligen består av kontor, är utformad för att vara en ny mötesplats för arbetstagare och personer som bedriver verksamheter inom musik, konst, mat och olika sporter. Det offentliga torget och byggnadens takterrasser i de nedre delarna av byggnaden möjliggör offentliga utrymmen med utsikt över det omgivande området. Projektet är en del av Stockholms stadsutvecklingsområde Norra Djurgårdsstaden. Pirhuset ska få ratingen BREEAM Exellent.”

 

Det var i internationell konkurrens som AIX tillsammans med samarbetspartnern DPS utvaldes i november 2016 av Bonnier Fastigheter att fortsätta vidareutveckla kontorsfastigheten Pirhuset i Södra Värtan. Bonnier Fastigheters vision är att skapa ett levande stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft som återspeglar områdets arv och kultur.

 

Fastigheten, om cirka 50.000 kvm BTA, ligger ute på kajen i nordost. Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn, medan en lägre, mer utsträckt volym ligger på utfylld mark, utanför nuvarande strandlinje. Höghuset med sina 25 våningar förstärker områdets redan varierande skalor och accentuerar platsens dignitet.

 

Övriga projekt i Stockholmsmontern på MIPIM är: Bergs gård (Avvecklingen av Oljehamnen, Nacka kommun), Fokus Skärholmen, (Stockholms stad), Haga Nova (Einar Mattsson), Hagastaden (Stockholms stad), Klara City View (Stockholms stad), Portalen (Bonnier Fastigheter, Värtahamnen.)

Senaste från Redaktionen