Skriv ut denna sida
fredag, 26 januari 2018 17:34

JM:s studenthus i Alphyddan, snart klart

Skrivet av 
alt
Under kvartal 2 i år sker de första intflyttningarna för 93 lägenheter i JM:s färgsprakande studenthus i Alphyddan, Nacka. Bild: ETTELVA Arkitekter

 

JM:s 93 studentlägenheter i Alphyddan ska stå färdiga för inflyttning sommaren 2018. Nu är 14 av studenthusets 16 våningar klara enligt ETTELVA Arkitekter.

 

För nästan ett år sedan, i februari 2017, tog JM det första spadtaget för ett 50 meter högt studenthus med färgsprakande fasad i Alphuddan, Nacka.

 

Merparten av de yteffektiva studentbostäderna i Alphyddan kommer vara ett rum och kök om 24 eller 28 kvm. Utöver denna lägenhetstyp kommer det även finnas ett antal större bostäder med tre sovrum och ett gemensamt kök. Dessa kallas kompislägenheter och är på 65 kvm. Flera av bostäderna har balkong.

 

De 93 studentbostäderna kommer vara klara för inflyttning under kvartal två och tre 2018. Lägenheterna ska förmedlas via Stockholms bostadsförmedling.

 

Huset får en gemensam takterrass och på översta våningsplanet inreds ett studierum med fasta arbetsplatser. Entréplanet inrymmer tvättstuga, cykelförråd, lägenhetsförråd och en lounge där studenterna kan mötas. Social hållbarhet har varit en central fråga under hela planeringen. Målbilden är att skapa en ökad integration bland de boende. JM kommer också erbjuda bilpool med minst två bilar som finns tillgängliga inom fastigheten.

 

I juryns motivering för JM:s och ETTELVAS studenthus i Aphyddan hette det: ”Ett punkthus som anpassar sig till befintlig bebyggelse, men ändå har ett nytt och eget uttryck. Förslaget är komprimerat och redovisar 93 studentlägenheter med bra utformning och rimliga hyror på en liten markyta.”

 

ETTELVA säger att byggnaden har två tydliga men olika karaktärer, en mot gatan och en mot naturen. På entrésidan är karaktären lätt och livfull och tillför Alphyddan nya färger. Tegelfasaden mot naturen och norr är mer sluten där teglet varieras med olika fogfärger och fält enligt det gyllene snittet. Gavlarnas fasad karaktäriseras av vertikala linjer i form av upplysta kommunikationsytor, de inglasade balkongerna med sina färgade insidor och den sammanhållna murytan med sina vertikala gluggar. Gavlarna är smäckra och här förenas också de två formspråken. Med sina 16 våningar tillåts huset avvika lite i höjd från övriga huskroppar.

Senaste från Redaktionen