24 augusti 2019
måndag, 22 januari 2018 18:16

En oförändrad styrelse i Castellum

Skrivet av 
alt
Charlotte Strömberg, ordförande i Castellums styrelse sedan år 2012.

 

Valberedningen i Castellum föreslår inför kommande årsstämma omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Dessa är Charlotte Strömberg (ordförande), Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander och Johan Skoglund.

 

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet.

 

De senaste två åren har präglats av betydande förändringar i verksamheten, bland annat till följd av förvärvet av Norrporten, omstruktureringar inom koncernen och ett pågående effektiviseringsarbete. Koncernledningen har också varit föremål för flera personförändringar. Mot den bakgrunden anser valberedningen att det är betydelsefullt med kontinuitet i styrelsearbetet.

 

Valberedningen består av Torbjörn Olsson (ordförande) representerande Sjätte AP-fonden, Vincent Fokke representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Hans Op’t Veld representerande PGGM, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.