29 januari 2020
måndag, 22 januari 2018 15:16

Regeringen flyttar SIDA till Botkyrka

Skrivet av 
alt
SIDA ska flytta från sitt nuvarande huvudkontor, om cirka 16.000 kvm i Vasakronans fastighet Tre Vapen 2  på Valhallavägen 199 i Stockholm. Foto: Helena Landstedt

 

alt

Röster i Botkyrka kommunfullmäktige talar nu om att SIDA kan få nybyggda lokaler i Södra porten. Södra porten ligger i Eriksberg i norra Botkyrka och området ska bli en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby. Illustration: ONArkitekter.

 

I de tre senaste budgetpropositionerna har regeringen aviserat att det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering får större spridning över landet. Det är också viktigt att staten ökar sin närvaro i storstädernas ytterområden. Ett led i detta arbete blir att flytta SIDA:s huvudkontor i centrala Stockholm till Botkyrka i sydvästra Storstockholm.

 

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden, det handlar om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet och nöjdheten bland allmänheten. Detta gäller såväl landsbygd och storstad som innerstad och ytterområden, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

 

Regeringen bedömer att SIDA är en myndighet som har goda förutsättningar att verka på ett annat håll än den nuvarande huvudsakliga lokaliseringen i Stockholms innerstad. SIDA:s verksamhet är emellertid av den karaktären att regeringen bedömer att myndigheten fortsatt bör vara lokaliserad inom Storstockholm.

 

Det är SIDA:s huvudkontor som berörs av planerna, inte verksamheten i Visby eller Härnösand. På huvudkontoret i Stockholm arbetar drygt 500 personer. Datum för flytten är inte fastställt.

 

Ett första steg är att en konsekvensanalys av flytten ska presenteras av Sida den 1 augusti 2018.

 

I en kommentar kan sägas Vasakronan tomställer stora delar av Tre Vapen 2, Konstfacks gamla lokaler som Akademiska Hus sålde till Vasakronan i februari 2008. Tre Vapen omfattande, 38.405 kvm, kommer till stora delar bli helt tomställd 2019-2020, eftersom det är klart sedan tidigare att Naturvårdsveket lämnar fastigheten med cirka 7.000 kvm och flyttar till Fabeges Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad till nyproducerade lokaler om 7.700 kvm under våren 2019.  När SIDA flyttar från cirka 16.000 kvm i Tre Vapen 2 ännu inte fastställt. SIDA har tecknat kontrakt till och med år 2022.

 

I Tidningen Botkyrka Direkt uppger en del poltiker att SIDA behöver nybyggda lokaler, gärna i Södra porten i Botkyrka. Nybyggnadskostnaderna oroar inte Jimmy Baker (M), som menar att det inte får bli så att Botkyrka kommun står för nybyggnadskostnderna utan regeringen.

 

I december 2015 bildade Botkyrka kommun och Skanska Sverige ett gemensamt bolag för att tillsammans förverkliga Botkyrka – Södra porten, Området ska bli ett nytt handels- och industriområde som på sikt förväntas leda till 4.000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa. SF/LE