18 september 2019
fredag, 19 januari 2018 17:02

Victoria Park köper i Skåne för 465 Mkr

Skrivet av 
alt
Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Victoria Park köper två bostadsbestånd om sex fastigheter med 327 centralt belagna lägenheter i Malmö och Trelleborg, varav 230 i Malmö, och med en total uthyrbar yta om drygt 26.000 kvm. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 465 Mkr, motsvarande cirka 17.800 kr per kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 30 Mkr per år. Säljare är Steneken Holding och tillträde sker preliminärt den 15 maj.

 

– Vi har sedan tidigare drygt 1.700 lägenheter i Malmö med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1.100 kr per kvm och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

 

– Fastigheterna är centralt belägna och samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Peter Strand.

 

Förvärvet, som är villkorad av att säljaren kan fissionera nuvarande bolag, sker i bolagsform där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 357 Mkr. Finansiering sker med befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.