24 augusti 2019
fredag, 19 januari 2018 12:11

Brunswick investerar stort i London

Skrivet av 
alt
Del av Brunswicks förvärv i Weybridge i sydvästra London – en fastighet som bedöms ha stora utvecklingsmöjligheter.

alt
Quadrant Business Centre, Queens Park i norra London.

 

alt
Lonsdale Road, Queens Park.


Brunswick Real Estate UK, Brunswick Real Estates nyligen etablerade investeringsverksamhet i Storbritannien, har köpt en fastighetsportfölj om sammanlagt 13 fastigheter i centrala London. Planen är att investera 150 miljoner pund (1,67 Mdr kr) i fastigheterna i ett femårigt kapitalförvaltningsprogram.
    

Den förvärvade fastighetsportföljen har varit i samma ägor sedan 1930-talet och omfattar framförallt tre fastigheter: Quadrant Courtyard, vilket är en fastighet med ombyggnadspotential i Weybridge samt Quadrant Business Center och Lonsdale Road, vilka är del av en design-hub i Queens Park i norra London. Här ser Brunswick möjligheter att ytterligare öka värdet genom bostadsomvandlingar, ompositionering av tillgångar och omförhandlingar av avtal.
  

– Portföljer av denna typ är ovanligt sällsynta och förvärvet speglar tydligt vår förmåga att identifiera intressanta möjligheter för vår investerare. Portföljen är välskött men det finns ytterligare potential att öka värdet genom proaktiv förvaltning i nära samarbete med våra hyresgäster och lokala intressenter, säger David Turner, Founding Partner Brunswick Real Estate UK.
    

Portföljen omfattar även mer än 100 bostäder, inklusive två hyresfastigheter (PRS – private rented sector) i Twickenham och Surbiton, vilket markerar Brunswicks inträde i PRS-sektorn i Storbritannien.
    

Transaktionen finansierades av Brunswick Real Estate Investment Management i samarbete med en internationell institutionell investerare. Skuldfinansiering erhölls av Investec Structured Property Finance.
    

– Det är precis denna typ av stora och unika investeringar som vi är intresserade av att göra, tillsammans med vår etablerade strategi, särskilt på den privata hyresmarknaden. Vi lyckades slutföra detta komplexa förvärv inom bara sex veckor. Genom Brunswick Real Estate och våra internationella partners har vi stor kapacitet, varvid vi avser att genomföra ytterligare intressanta förvärv under året, säger Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK.