24 januari 2020
fredag, 19 januari 2018 10:59

Oscar i JV med Starwood för Primus I

Skrivet av 
alt
Planen för Lilla Essingen möjliggör cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 110 bostäder, som planeras på stadens mark, planeras som hyresrätter. Bild: Stadsbyggnadskontoret, flygfoto över Primusområdet, Lilla Essingen

 

alt

På en av Lilla Essingens mälarstränder planerar Oscar Properties arkitektritade bostäder i en västvänd park med sjöutsikt invid strandpromenaden. I området planeras en strandnära restaurang, förskola, utegym samt reguljär båttrafik. Ett promenadstråk längs med vattenlinjen, badstrand, småbåtshamn och allmänna bryggor är andra positiva inslag i området. Planerad lansering av Primus är hösten 2018. Bild: Sweco

 

alt

I planerna för Lilla Essingen finns Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Oscar Properties, Vasakronan, Svenska Bostäder och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Planerna ska påbörjas under år 2019 och hela projektet planeras vara färdigställt år 2025. Arbeten som innefattas av vattenverksamhet planeras vara klara år 2022. Situationsplan: Sweco

 

Oscar Properties Holding AB har bildat ett joint venture med ett bolag inom Starwood Capital Group, som är en global privatägd investeringsfond, i syfte att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträds under det första halvåret 2018.  I affären har Pangea varit rådgivare åt Oscar och Starwood.

 

I ett pressmeddelande säger Oscar att vid förvärvet av Primus aviserades strategin om samarbete med en finansiell partner, vilket nu sker genom att bilda joint venture med Starwood Capital. Tillsammans med höstens transaktioner står Oscar Properties stabilt på en bostadsmarknad i förändring. Denna position skapar handlingsfrihet att kunna gå in i nya affärsmöjligheter, som naturligt öppnas i denna typ av marknad.

 

– Starwood Capital delar vårt starka fokus på design och arkitektur och är en utmärkt partner för projektet. Arbetet med Primus skapar goda förutsättningar för ytterligare samarbete oss emellan, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

– Vi ser fram emot detta partnerskap och att samarbeta med Oscar Properties som är en av de mest erfarna bostadsutvecklarna med hög designgrad i Stockholm. Primus har ett attraktivt läge vid vattnet nära centrala Stockholm och vi är övertygade om att vi kommer att skapa en unik produkt tillsammans, säger Caleb Mercer, Vice President på Starwood Capital.

 

Oscar Properties förvärvade Primus 1 från Vasakronan i december 2014. Projektet kommer bestå av arkitektritade bostäder i parkmiljö med sjöutsikt invid strandpromenaden i kvarteret på Lilla Essingen. Byggstart beräknas under det andra kvartalet 2019.

 

I en kommentar kan sägas att Oscar var tvungen att finna en stark kapitalpartner för utvecklingen av Primus 1. I december skrev Fastighetsaktien: ”Hittills i år har Oscar sålt fastigheter för cirka 2,2 Mdr kr. Bolaget behöver ett starkare kassaflöde och större belopp med likvida medel.  Bolagets likvida medel uppgick den 30 september till 214 Mkr. Men det mest illavarslande var bolagets kassaflöde för den löpande verksamheten som under Q3 minskade till –991,8 Mkr (–199,7). Sedan är förvärvet av storprojektet Primus 1 på Lilla Essingen en tickande bomb. Oscar köpte Primus 1, omfattande 42.000 kvm av Vasakronan i december 2014 för 920 Mkr med villkoret att tillträda fastigheten då detaljplanen var klar. Nu har stadsbyggnadskontoret i Stockholm uppgivit att detaljplanen snart är klar, vilket innebär att Oscar måste betala 828 Mkr till Vasakronan, efter ett avdrag för en handpenning om 92 Mkr.”