Skriv ut denna sida
torsdag, 18 januari 2018 14:11

Stordalen hyr 487 bostäder i Solna av ALM Equity

Skrivet av 
alt
Under år 2015 förvärvade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder två av ALM Equitys bostadsprojekt, Skalden och Poeten i Ingentingområdet. Skalden, omfattande 268 lägenheter, har planerat färdigställande 2019-2020. Bild: Brunnberg & Forshed arkitetkontor

 

alt

Poeten ska färdigställas 2019-2020 med 220 minilägenheter. Bild: Brunnberg & Forshed arkitetkontor

 

Genom ett avtal med ALM Equity och dess bolag Svenska Nyttobostäder ökar Företagsbostäder sitt utbud i Stockholmsområdet med 487 nybyggda lägenheter i projekten Skalden och Poeten i Ingentingområdet, Solna. Möblering och utrustning av dessa kommer att ske tidigt under 2019 och löpande och de sista lägenheterna kommer vara färdiga för incheckning i början av 2020.

 

– Vi har sedan 2010 arbetat målmedvetet med att göra Svenska Nyttobostäder till en stark aktör för lägenheter till företag och det känns extra roligt att få ett kvitto på det nedlagda arbetet med en så stark och bra hyresgäst som Företagsbostäder, säger Tommy Johansson, projektansvarig på ALM Equity.

 

De 487 nya lägenheterna, ettor, tvåor, treor och även några fyror, ligger med ett par minuters resa till Solna Centrum och med behändigt pendlingsavstånd till andra större företagskluster och Stockholms city.

 

– Det känns oerhört bra att kunna satsa ytterligare i Stockholm, en marknad där vi upplever en allt större efterfrågan och att därigenom också underlätta för våra kunder till att nyrekrytera och hyra in konsulter på tidsbestämda uppdrag. Positivt för företagen är också att kunna erbjuda sina nyanställda som kanske väntar på permanent bostad en tillfällig lösning, säger Charlotte Dellblad, vd på Företagsbostäder.

 

Företagsbostäder har funnits i 25 år och är den största förmedlaren av företagsboende i Sverige. Hyran löper dygns-, vecko- eller månadsvis. Företagsbostäder har idag drygt 1.400 möblerade och fullt utrustade lägenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Helsingborg och Lund.

 

I höstas blev Petter Stordalen genom bolaget Strawberry Living ny majoritetsägare i Företagsbostäder.

– Det här är en marknad som vi bara kommer se öka. Behovet av bra, flexibelt och tryggt boende växer och är helt avgörande för att näringslivet ska kunna växa och trygga sin kompetensförsörjning, säger han.

Senaste från Redaktionen