31 maj 2020
torsdag, 18 januari 2018 10:23

Profi köper Badkarsfabriken i Gustavsberg

Skrivet av 
alt
Badkarsfabriken, omfattande 21.000 kvm, är uthyrd till bland annat Värmdö kommun. I de angränsande, så kallade Porslinskvarteren, finns planer på 2.300 bostäder.

 

alt

Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter.

 

alt

Johan Tengelin, Partner på Brunswick Real Estate.

 

Profi Fastigheter förvärvar fastigheten Gustavsberg 1:316, mer känd som Badkarsfabriken, av Brunswick Real Estate. Någon köpeskilling har inte meddelats. Fastigheten omfattar 21.000 kvm lokaler för utbildning, lager och produktion. Största hyresgäst är Värmdö kommun som bedriver gymnasial utbildning i fastigheten via Gustavsbergs gymnasium. Tillträde skedde den 17 januari 2018.

 

Fastigheten är strategiskt belägen i det utvecklingsområde som tidigare inhyste Gustavsbergs Porslinsfabrik, ett område som är en del av stadsdelsutvecklingen i Porslinskvarteren.

 

Profi Fastigheters plan är att utveckla fastigheten med de befintliga verksamheterna som plattform med ett tydligt fokus på de behov som utveckling av en ny stadsdel innebär, såsom till exempel samhällsservice och utbildning.

 

Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter säger:
– Det här är ett förvärv som ligger helt i linje med vår strategi för aktiv förvaltning med potential för utveckling. Porslinskvarteren, med de planerade 2.300 bostäderna, är ett intressant utvecklingsområde och vi ser Badkarsfabriken som en viktig komponent för att visionen med en levande stadsdel ska bli verklig.

 

Det var den 19 december 2006 som Sveafastigheter Fund II köpte Gustavsberg 1:316 av två privatpersoner för 143 Mkr. Nu är det Sveafastigheter Fersen AB, ett bolag som förvaltas av Brunswick Real Estate, som säljer Badkarsfastigheten.

 

Johan Tengelin, Partner på Brunswick Real Estate säger:
– Porslinsfabriksområdet i Gustavsberg genomgår en omfattande förvandling från fabriksmiljö till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service. Vi är glada för att ha kunnat bidra till utvecklingen genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser i området och vi kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.

 

CBRE och Kilpatrick Townsend agerade rådgivare till Brunswick Real Estate.