25 maj 2020
onsdag, 17 januari 2018 15:52

500 nya bostäder på Igelsta strand i Södertälje

Skrivet av 
alt
JM inleder byggandet av det nya bostadsområdet Igelsta strand i Södertälje med fyra punkthus med totalt 90 lägenheter.

 

Nu har det första spadtaget för det blivande bostadsområdet i Igelsta strand i Södertälje. I fem etapper ska 500 bostäder längs med Igelstavikens strand byggas. Det är JM som planerar för bostäderna, som kommer att utföras som flerbostadshus och radhus. Först ut blir fyra ljusa punkthus med omkring 90 lägenheter. Byggstarten är planerad till 2019 och år 2020 beräknas de första inflyttningarna ske.

 

– Det känns väldigt bra att idag markera starten på framväxten av det nya Igelsta – ett område som kommer att förvandlas från industrimark till en levande stadsdel som öppnar staden mot vattnet och knyter samman Östertälje med Södertälje kanal och stadskärnan, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande.

 

Hon fortsätter:
– Utvecklingen av Igelsta strand passar som hand i handske med vår målsättning om 20.000 nya bostäder genom att förtäta och knyta samman stadens olika delar.

 

Första steget handlar om att sanera marken i området. Igelsta strand har tidigare använts främst av ett sågverk som arbetade med impregnering av virke. Provtagning har redan skett i området och nu börjar Skanska med schaktarbetet av de förorenade jordlagren som kommer att grävas upp och saneras.