16 januari 2019
onsdag, 17 januari 2018 10:02

Nytt ledarskap i Skanska

Skrivet av 
alt
Den nya ledningen i Skanska, från vänster: Anders Danielsson, vd och koncernchef, Caroline Fellenius-Omnell, vd för General Counsel, Richard Kennedy, vd, med ansvar för Skanska USA Construction och Skanska Infrastructure Development, Claes Larsson, vice verkställande direktör, med ansvar för kommersiell utveckling globalt, bostadsutveckling Europa och BoKlok, Kirsi Mettälä, vd för Human Resources och Magnus Persson, vd, finansdirektör.

 

alt


Paul Hewins, idag COO för Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som affärsenhetschef för Skanska USA Building.
Inför en strategisk anpassning genomför nu Skanska en omfattande omstrukturering av verksamheten för att förbättra lönsamheten. Koncernen kommer också att göra ett antal organisations- och ledarskapsändringar.

Skanska tillkännager ett nytt koncernledarskap som arbetar närmare affärsenheterna för att stärka enheternas prestanda. En granskning av koncernstyrningen för att minska kostnaderna och öka organisationseffektiviteten har inletts.

Den nya ledningen i Skanska
Anders Danielsson, vd och koncernchef
Affärsenheternas verkställande direktörer i Norden och Europa kommer att rapportera direkt till Anders Danielsson.
- Arbetat i Skanska sedan 1991

Caroline Fellenius-Omnell, vd för General Counsel
- Arbetat i Skanska sedan 2017

Richard Kennedy, vd, med ansvar för Skanska USA Construction och Skanska Infrastructure Development
- Tidigare affärsenhetschef för Skanska USA Building
- Arbetat i Skanska sedan 2004

Claes Larsson, vice verkställande direktör, med ansvar för kommersiell utveckling globalt, bostadsutveckling Europa och BoKlok
- Arbetat i Skanska sedan 1990

Kirsi Mettälä, vd för Human Resources
- Tidigare Senior Vice President för Human Resources, Skanska Finland
- Arbetat i Skanska sedan 1994

Magnus Persson, vd, finansdirektör
- Tidigare finansdirektör för Skanska Sverige
- Arbetat i Skanska sedan 2006

Affärsenheternas chefer kommer även att vara medlemmar i den utvidgade ledarskapsgruppen.

Paul Hewins, idag COO för Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som affärsenhetschef för Skanska USA Building.

 

Följande ledamöter i den tidigare ledningsgruppen, Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Peter Wallin och Christel Åkerman kommer att lämna Skanska.

– Jag vill varmt välkomna medlemmarna i det nya koncernledarskapet. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa ett mer lönsamt Skanska. Jag vill också förlänga ett uppriktigt tack till Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Christel Åkerman och Peter Wallin för allt sitt hårda arbete och deras år i Skanska. De har alla varit viktiga för att utveckla Skanska till den högsta internationella standarden inom sitt respektive område, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska.

Han fortsätter:
– Jag vill också tacka Piotr Janiszewski för hans många år med Skanska och välkomnar Paul Hewins och Magnus Persson till sina nya befattningar.


Magnus Persson, idag verkställande direktör för Skanska Polen med ansvar för byggverksamheten, efterträds av Piotr Janiszewski som affärsenhetschef för Skanska Polen.

Alla ändringar är genomförda från och med den 17 januari, med undantag för CFO Magnus Persson, som tillträder sin befattning den 2 februari.