11 december 2018
torsdag, 11 januari 2018 14:55

Fastighetsinvesterare ignorerar ofta utbudet

Skrivet av 
alt
Amerikanska fastighetsinvesterare har under de senaste 230 åren ignorerat att se utvecklingen av fastighetspriser vid okontrollerat utbud, menar professor Edward Glaeser, Harvard.

 


Professor Edward Glaeser från Harvard, har åter kommit till Skandinavien med föredrag i Danmark och Norge. Under föredragen betonade Glaeser, att även om ekonomisk analys traditionellt tenderar att se på efterfrågan på bostadsmarknaden, skulle det vara svårt att ignorera utbudet, då han varnar för ett "obegränsat utbud" i framförallt Kinas andra och tredje största städer, Shanghai och Hongkong.

– Det största misstaget som åtminstone amerikanska fastighetsinvesterare har gjort under de senaste 230 åren är att ägna för mycket uppmärksamhet till efterfrågan i förhållande till utbudet, säger Glaeser i en intervju i Oslo för Bloomberg. Men om och om igen ignorerar dessa investerare möjligheten att förutse priser vid ett okontrollerat utbud.

 

Glaesers besök i Skandinavien kommer lämpligt då både Norge och Sverige ser branta nedgångar i bostadspriserna efter rekordlåga räntor och stigande priser som gett upphov till en byggboom.

Men Glaeser menar att både Sverige och Norge, och i synnerhet i huvudstäderna, Stockholm och Oslo, är välutrustade för att motstå en större prisnedgång på bostäder. Han säger:

 

– Jag har en mycket enkel uppfattning om ekonomisk framgång, som är en kombination av regler och utbildning, det handlar om kvaliteten på styrningen av regler och om kvaliteten på humankapitalet. Skandinavien ser ganska bra ut i en bedömning av dessa två dimensioner. Men jag skulle vara ganska försiktig i en vadslagning om den kommande utvecklingen av bostadspriserna i de skandinaviska städerna.

Norges och Sveriges centralbanker rör sig nu närmare en exit från stimulanser, vilket innebär högre räntor framöver, men Glaeser sa att effekterna på bostadsmarknaden skulle kunna begränsas.

– Min uppskattning av förhållandet mellan räntan och bostadspriser är relativt blygsam. Så med 100 som index är vanligtvis nämnda förhållande förknippat med en sex till sju procent minskning av bostadspriserna.