11 december 2018
onsdag, 10 januari 2018 16:40

Sweco köper danska Årstiderne

Skrivet av 
alt
Torben Klausen (t v) blir vd för Swecos arkitekter i Danmark. Tomas Carlsson (t  h), är vd och koncernchef för Sweco.

 

Sweco har ingått avtal om att förvärva Årstiderne Arkitekter, en av Danmarks ledande arkitektbyråer. Därmed kommer Sweco att etablera det första fullt integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark.

 

– Sweco har en stark historik av tillväxt genom förvärv och detta förvärv ligger i linje med vår strategi om att erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Samtidigt stärker vi vårt europeiska ledarskap. Årstiderne Arkitekter och Sweco Danmark kompletterar varandra perfekt och vi ser fram emot att integrera verksamheterna och möta kundernas efterfrågan med ett erbjudande som få andra kan tillhandahålla, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.

 

Årstiderne Arkitekter har per december 2017 cirka 220 årsanställda. På helårsbasis (juli 2016 till och med juni 2017) uppgår intäkterna till 174 MDKR (230 Mkr) med ett EBITA om 15,4 MDKR (20,3 Mkr).

 

Tillsammans med Swecos 22 danska arkitekter kommer Årstidene bilda en ny division under affärsområde Sweco Danmark. Den nya divisionen kommer att ledas av Årstiderne Arkitekters vd, Torben Klausen, som därmed också blir en del av Sweco Danmarks ledningsgrupp.

 

Förvärvet är villkorat av godkännande från danska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under första kvartalet 2018.