24 augusti 2019
tisdag, 09 januari 2018 12:37

Newsec: Fortsatta utländska nettoköp

Skrivet av 
alt
Max Barclay, chef för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.


Trots en osäker höst med längre ledtider överträffades prognoserna för den svenska transaktionsmarknaden 2017. Enligt Newsecs senaste marknadsrapport landande den  totala transaktionsvolymen på 148 Mdr kr (201), varav det fjärde kvartalet svarade för 48,9 Mdr (76,7) och december månad för 28,4 Mdr – inte långt från fjolårets 30,4 Mdr.
    

Under andra halvan av året duggade det tätt mellan rapporterna om en övervärderad privatbostadsmarknad, vilket gav effekt hos flera projektutvecklare och ledde till längre och ibland avbrutna processer i affärer med bostadsbyggrätter. Totalt sett gick ändå bostäder om kontor som det största segmentet med oförändrat 26 procent av den totala transaktionsvolymen, medan kontor föll från 30 procent till 18 procent.
    

Den lägre omsättningen av kontorsfastigheter förklarades framförallt av att institutionella långsiktiga ägare förvärvat denna typ av fastigheter under lång tid och att tyngdpunkten inom segmentet återfinns i de bästa lägena där priserna är som allra högst. Nuvarande lagar och regler medger endast en begränsad nyproduktion vilket ytterligare spär på utbudsbristen.
    

– Vi kan konstatera att 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare en stark december. Vi pratade en hel del om kontorsmarknaden under året och varnade bland annat för skriande brist på bra ytor i centrala Stockholm och historiskt höga hyresnivåer, vilket gör det svårt för mindre företag att etablera sig. Newsecs bedömning är att kontor i goda lägen kommer gå starkt även under 2018, främst tack vare fortsatt hyrestillväxt, säger Max Barclay, chef för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.
    

Utländska aktörer ser med fortsatt intresse på Norden och var för femte kvartalet i rad nettoköpare i Sverige. Andelen utländska förvärv för helåret ökade till 23 procent, jämfört med 19 procent under 2016 och 26 procent under 2015.
    

Årets största transaktion var China Investment Corporations förvärv av delar av Blackstones europeiska logistikportfölj, med bland annat nio svenska fastigheter till ett bedömt marknadsvärde på över 2 Mdr kr. Det var också första gången en kinesisk investerare genomförde en större fastighetsaffär i Sverige.
    

Annars är Norge det land som hamnar i topp sett till utländska investeringar i Sverige, men även amerikanska och brittiska aktörer utmärker sig på köpsidan.