19 mars 2019
lördag, 23 december 2017 01:12

Kungsleden köper för 485 Mkr av Tobin Properties

Skrivet av 
alt
I Kungsledens förvärv ingår Plusgymnasiet i fastigheten Gladan 5 på Warfvinges väg 24 på Kungsholmen. Plusgymnasiet ingår i koncernen Academedia.

 

Kungsleden fortsätter att expandera sin kontorsportfölj och stärker närvaron i det befintliga klustret Stockholm City Väst på Kungsholmen genom förvärv av fastigheterna Gladan 5, Gladan 6 och Gladan 7. Säljare är Tobin Properties, Fridhem Fastighetsutveckling och medinvesterare.

 

Fastigheterna förvärvas till ett pris om 485 Mkr efter avdrag för latent skatt och tillträde kommer att ske i februari 2018.

 

Kontorens uthyrningsbara area uppgår till cirka 11.200 kvm, vilket innebär att Kungsleden expanderar sitt kluster på Kungsholmen till en total uthyrningsbar area om cirka 46.400 kvm.

 

För Tobin Properties, Fridhem Fastighetsutveckling och medinvesterare medför försäljningen en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet om cirka 8 Mkr.

 

– Denna avyttring är i linje med Tobins agenda att stärka vår finansiella position och fokusera på projekt närmare i tiden. Avyttringen i kombination med vår planerade riktade emission till Klövern samt företrädesemissionen mot befintliga aktieägare, gör att vi står väl rustade när intressanta affärsmöjligheter uppstår framöver, säger Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

 

Cushman & Wakefield och Gernandt & Danielsson har varit rådgivare till säljarna i transaktionen.