21 mars 2019
torsdag, 21 december 2017 18:13

Atrium Ljungberg säljer Port 73 till CBRE

Skrivet av 
alt
Port 73 i Haninge omfattar totalt cirka 36.600 kvm uthyrbar yta, innehållande volymhandel samt en galleria med ett fyrtiotal butiker, restauranger och service.

 

Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fastigheten Söderby Huvudgård 2:43 i Haninge, mer känd som handelsplatsen Port 73. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 977 Mkr. Köpare är CBRE Global Investors.

 

– Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av handel, kontor, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi bedömer att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla platsen vid  Port 73 på ett sätt som stödjer vår vision och affärsidé. Marknadsläget för avyttring är nu mycket starkt och vi väljer därför att sälja och istället fokusera och investera i våra andra platser där vi har större utvecklingsmöjligheter, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Försäljningen av Port 73 sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 977 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 85 Mkr i Atrium Ljungbergs koncern, varav merparten hänförs till uppskjuten skatt och kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet 2017.

 

Fastighetens hyresvärde är 70 Mkr. CBRE Global Investors tillträder fastigheten den 1 februari 2018.

 

Sedan 2009 har Atrium Ljungberg stegvis byggt ut och omvandlat Port 73 till en regional handelsdestination i Södertörn. Port 73 omfattar idag totalt cirka 36.600 kvm uthyrbar yta, innehållande volymhandel samt en galleria med ett fyrtiotal butiker, restauranger och service.

 

– Port 73 är numera en etablerad handelsplats. Den är i princip fullt uthyrd och fastighetens driftnetto, butikernas omsättning och antalet besökare har utvecklats starkt de senaste åren , avslutar Annica Ånäs.