18 oktober 2019
fredag, 08 december 2017 15:38

Humlegården köper stort av LF Liv

Skrivet av 
alt
Humlegården Fastigheter blir ny ägare av tidigare förvaltningsobjekt, bland annat Härden 16, bilden ovan, på Hälsingegatan 28-32 i Stockholm. Foto: Gustav Kaiser

 

Humlegården Fastigheter har ingått avtal med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (LF Liv) om förvärv av två bolag som äger två fastigheter i Stockholm, dels Dykaren 10, dels Härden 16.

 

Vederlaget består av 80.665 nyemitterade aktier i Humlegården vilket innebär att LF Liv blir aktieägare i Humlegården med en ägarandel om cirka 11,6 procent av samtliga aktier och röster.    

 

Genomförande av förvärvet är villkorat av att samtliga nuvarande aktieägare i Humlegården vid en extra bolagsstämma beslutar att emittera vederlagsaktierna och att genomföra vissa ändringar i Humlegårdens bolagsordning samt att LF Liv och samtliga nuvarande aktieägare i Humlegården ingår ett reviderat aktieägaravtal rörande ägandet i Humlegården. Bolagsstämman och slutförandet av förvärvet bedöms äga rum under andra halvan av december.

 

Som en del av förvärvet kommer Humlegården att betala de förvärvade fastighetsbolagens skulder till bolag inom LF Liv-koncernen om cirka 667 Mkr. Marknadsvärdet för de förvärvade fastigheterna bedöms uppgå till cirka 2 Mdr kr. Transaktionen kommer att minska Humlegårdens belåningsgrad, vilken efter transaktionen pro forma per 30 juni 2017, uppgår till 39,7 procent.

 

Humlegården har god kännedom om de förvärvade fastigheterna eftersom fastigheterna under lång tid har förvaltats av Humlegården enligt ett förvaltningsavtal med LF Liv.

 

– Förvärvet är i linje med vår målsättning om att skapa tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av dessa fastigheter, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.

 

– Genom transaktionen uppnår vi bättre diversifiering av vår fastighetsexponering och blir delägare i ett bolag med en fastighetsportfölj med hög kvalitet och potential, säger Jakob Carlsson, CFO i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag.