17 januari 2020
onsdag, 22 november 2017 11:58

MKB köper för 775 Mkr

Skrivet av 
alt
Området för Jägersro trav- och galoppbana i Malmö ska utvecklas till en stadsdel med plats för 3.400 bostäder och ett nytt centrum för hästsport.


MKB Fastighets AB och Skånska Travsällskapet (STS) har träffat en överenskommelse om förvärv av Jägersro Trav- & Galoppbana i Malmö. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 775 Mkr. Transaktionen innebär att Malmö får en ny stadsdel i Jägersro med cirka 3.400 nya bostäder och ett nytt centrum för hästsport. Affären är villkorad av beslut på STS föreningsstämma och av MKBs styrelse. Lindahl har agerat juridiska rådgivare till MKB.
    

Genom förvärvet kan MKB komma att säkra framtida byggrätter för egen exploatering och eget bostadsbyggande, samtidigt som bolaget öppnar för en försäljning av mark till andra kommersiella och privata aktörer i syfte att främja en blandad och levande bebyggelse. Dessutom bidrar affären till att Malmös anrika travsport på Jägersro bevaras men i ny utvecklad modern tappning.
    

– MKB öppnar dörren för att ta ansvar för en ny spännande stadsutveckling med blandad bebyggelse i en grön miljö. Vår förhoppning är att kunna finna strategiska partners som vill utveckla stadsdelen tillsammans med oss. Det känns också roligt om vi kan vara en del i utvecklingen av hästsporten i Malmö, säger Terje Johansson, vd för MKB Fastighets AB.