22 september 2018
fredag, 13 oktober 2017 14:13

White kraftsamlar i Öresundsregionen

Skrivet av 
alt
Monica von Schmalensee. Foto: Camilla Svensk

 

Öresundsregionen är Nordens största befolkningsregion som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha passerat 4 miljoner invånare. Utmaningarna när samhället växer på det här viset är enorma. Där vill White hjälpa till med sin erfarenhet som Skandinaviens ledande arkitektkontor. Som en konsekvens av detta väljer man att agera offensivt i Öresundsregionen. Det innebär att verksamheten som idag är spridd över fyra kontor kommer att konsolideras med följd att huvudansvaret kommer att ligga i Malmö.

 

– Fokus under denna förändringsperiod ligger på att säkerställa leveranserna till våra kunder. Alla våra medarbetare är orienterade i det arbete som nu inletts och vårt mål är att uppdragen fortlöper på bästa möjliga sätt, säger Frans Andersen, administrativ direktör vid den danska verksamheten.

 

Ett bidragande skäl till den här kraftsamlingen i Malmö, är att den utspridda verksamheten inom det danska bolaget White arkitekter A/S inte levererat det ekonomiska resultat som är nödvändigt. Dock har de tre mindre kontoren presterat väl kvalitetsmässigt med ett flertal projekt som hela White känner stolthet över.

 

– Danmark är som marknad och som källa till inspiration mycket spännande. Våra övriga kontor, främst Malmö, kommer att erbjuda den danska marknaden hela Whites breda specialistkompetens inom stadsutveckling, boende, landskap, utbildning och vård, säger Monica von Schmalensee, vd för White arkitekter AB samt styrelseordförande i White arkitekter A/S.

 

Samtidigt fortsätter Whites framgångsrika satsning i Norge och Storbritannien. White växer organiskt på samma vis som man en gång utvecklades från ett Göteborgsföretag till Skandinaviens ledande arkitektkontor med nära 1.000 anställda.

 

– Genom att växa organiskt kan vi fortsätta värna vår demokratiska och medarbetarbyggda kultur. Den som bidragit till att White idag är det tredje största arkitektkontoret i Europa, säger Monica von Schmalensee.