13 december 2018
torsdag, 12 oktober 2017 14:14

Platzers avtal för Södra Änggården klara

Skrivet av 
alt

I Södra Ängdalen planeras totalt cirka 2.000 bostäder.


Den 7 juli tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården i Göteborg. Totalt bedöms Platzer erhålla 1,8 Mdr kr för byggrätterna i området, varav avtal till ett värde av 1,7 Mdr tecknades i juli, av vilka 0,4 Mdr utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017. Platzer har nu tecknat slutliga försäljningsavtal avseende de 0,4 Mdr i enlighet med de avsiktsförklaringar som träffades den 7 juli. Samtliga avtal är villkorade av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvåret 2018.
    

Det aktuella området ligger i Högsbo, vid Pågens brödfabrik, med rejäl potential för utveckling. Läget är attraktivt mitt emellan centrum och havet. Sammanlagt planeras cirka 2.000 lägenheter. Av dessa ingår 600 i Göteborgs Stads satsning BoStad2021, vilka ska vara färdigställda i december 2021.
    

Platzer är största fastighetsägare i området och kommer även under byggskedet att vara kvar och samordna utvecklingen av Södra Änggården tillsammans med de aktörer man tecknat avtal med. I området kommer även finnas kommersiella fastigheter som Platzer kan utveckla som skola och förskola.
    

Platzer har tagit initiativ till och tecknat ett samarbetsavtal med bostadsutvecklarna som dels säkerställer ett långsiktigt engagemang i området, dels säkerställer att området utvecklas enligt den vision och den handbok som är framtagen.