21 september 2018
torsdag, 12 oktober 2017 11:16

Skanska renoverar bro för 3,9 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Hängbron George Washington Bridge binder samman stadsdelen Washington Heights i New York med Fort Lee i New Jersey. Bron började byggas 1927 och invigdes 1931. På brons övre nivå finns åtta filer för fordonstrafik, samt två gång- och cykelvägar. På den lägre nivån, som invigdes 1962, finns sex filer för fordonstrafik. Foto: John O’Connell


Skanska har fått i uppdrag att renovera och ersätta stödstrukturer samt uppgradera George Washington Bridge i New York. Avtal har tecknats med Port Authority of New York and Jersey och kontraktet är värt 452 MUSD, cirka 3,9 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2017.
    

Skanska kommer att byta ut bärkablar, stag och skyddshöljen, renovera och installera avfuktningssystem för huvudkablar och deras förankringar samt ersätta gångbanor och byta ut räcken mot staket. Projektet omfattar också att bygga anslutande strukturer för gångbanor, ersätta vägbelysning samt att installera belysning för gångbanor. Projektet har påbörjats och förväntas vara slutfört under 2025.