2 juni 2020
onsdag, 11 oktober 2017 14:04

Humlegården stärker ekonomi- och finansteamet

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                        

Humlegården har valt att förändra organisationen för ekonomi, finans och IT genom att ersätta rollen som CFO med två tjänster. Per Wange (bilden t h), som tidigare varit tillförordnad CFO, utses till ekonomichef med ansvar för hela ekonomifunktionen inklusive IT. Mikael Andersson (bilden t v) blir bolagets finanschef.

 

Per Wange har arbetat på Humlegården sedan september 2015, den första tiden som konsult med ansvar för controlling och bolagsekonomi och i oktober 2016 anställdes han som ekonomichef. I juni 2017 tog Per Wange över rollen som tillförordnad CFO efter Anna-Karin Hag. Han kommer närmast från konsultbolaget RGP Sweden AB och har även arbetat på Vasakronan Service Partner och Dombron bostadsaktiebolag.

 

Mikael Andersson kommer närmast från en egen konsultverksamhet med fokus på finansfrågor, där Humlegården sedan februari 2016 har varit en av uppdragsgivarna. Han har även arbetat många år på Vasakronan, bland annat med ansvar för bolagets upplåning.

 

Per Wange har tillträtt sin position och Mikael Andersson tillträder i november 2017, båda kommer också att rapportera till Humlegårdens vd, Anneli Jansson.

 

– Ekonomi- och finansfunktionen är var för sig viktiga grundbultar och med Per och Mikael följer lång erfarenhet inom dessa områden. Vi strävar efter att arbeta som ett börsfähigt bolag avseende såväl rapportering som finansiering och genom den nya rollfördelningen kommer vi att få ännu bättre utväxling i detta arbete, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter AB

 

Gröna obligationer noterades i juni 2017
Ett viktigt steg i Humlegårdens refinansiering togs den 15 juni 2017 då bolaget emitterade de första gröna obligationerna under ett nyinrättat grönt ramverk och MTN-program. MTN-programmet har ett rambelopp om 4000 mkr och den första emissionen uppgick till 1.250 Mkr med en löptid på fem år. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Det gröna ramverket och MTN-programmet har utformats i samarbete med Handelsbanken, som också genomförde den första emissionen där 21 investerare valde att delta.

 

Humlegården Fastigheter AB fokuserar på långsiktiga relationer och kvalitet för alla bolagets kunder. Humlegården strävar efter att ligga i framkant och kombinerar arkitektoniska värden med ett effektivt och nytänkande hållbarhetsarbete.