21 september 2018
tisdag, 10 oktober 2017 18:23

Heimstadens utökade samarbete med Alecta genomfört

Skrivet av 
alt
Patrik Hall, vd för Heimstaden AB.

 

Heimstaden AB har genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB – ett bolag där de största ägarna, efter transaktioner och nyemissioner, blir Heimstaden Investment AB och Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt. Bland övriga ägare märks Ericsson Pensionsstiftelse (4 procent av stamaktierna) och Sandvik Pensionsstiftelse (1,3 procent). I överenskommelsen ingår att:

 

1. Heimstaden Bostad AB köper Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgick till cirka 5,4 Mdr kr.

 

2. Heimstaden Bostad AB förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde cirka 1,2 Mdr kr.

 

3. Heimstaden Bostad AB tar över Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 3,5 Mdr kr.

 

4. Heimstaden Bostad AB köper Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, totalt 1.163 lägenheter belägna i Vällingby, Haninge och Huddinge. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 2,2 Mdr kr.

 

5. Heimstaden Bostad AB förvärvar cirka 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter i Norge (primärt Oslo). Fastighetsvärdet uppgick till drygt 8,4 Mdr kr.

 

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen genomfördes även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna tidigare tillfört Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för utomstående parter.

 

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om cirka 3,8 procent och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 5,8 Mdr kr. Slutliga köpeskillingar fastställs under Q4. Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag.