26 februari 2020
fredag, 06 oktober 2017 13:02

ALM Equity ökar ägandet i Saltsjö-Järla Holding

Skrivet av 
alt
Tillsammans med BSK Arkitekter har ALM Equity tagit fram en detaljplan för med 200 bostäder i fastigheten Sicklaön 361:1 i Saltsjö-Järla, Nacka. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under senare delen av 2018. Fastigheten ligger centralt belägen mitt mellan Nackas framtida exploateringsområde östra och västra Sicklaön där Nackas framtida stad ska växa fram. Bild: BSK Arkitekter

 

Alm Equity ska nyemittera högst 201.239 preferensaktier med teckningskursen 108,90 kr. Orsaken till nyemissionen är att genom en apportemission så förvärvar ALM Equity AB resterande 50 procent av aktierna i Svartbäcken Holding AB och ytterligare 2,5 procent av aktierna i Saltsjö-Järla Holding AB.

 

ALM Equity AB äger sedan tidigare 50 procent av Svartbäcken Holding AB, innehållande bostadsprojektet Eddahuset i Uppsala där cirka 60 bostäder kommer att uppföras, och 47,5 procent av Saltsjö-Järla Holding AB, innehållande detaljplaneprojektet Saltsjö-Järla där cirka 200 bostäder planeras.

 

Aktiekapitalet i Alm Equity kommer efter emissionen uppgå till totalt 164.778.740 kr fördelat på 16.477.874 aktier, varav 6.323.274 är preferensaktier.