25 februari 2020
torsdag, 05 oktober 2017 10:19

AFA i avtal om 33.600 kvm med Sll

Skrivet av 
alt
Stockholms läns landsting blir en ännu större hyresgäst hos AFA Fastigheter på Lindhagensgatan.


Stockholms läns landsting (Sll) skrev i förra veckan ett tolvårigt hyreskontrakt med AFA Fastigheter för fyra fastigheter på Lindhangensganan, västra Kungsholmen, omfattande totalt 33.600 kvm. Huvuddelen av ytorna, 21.000 kvm, ingår i ett förlängt tidigare hyresavtal med landstinget (SL:s huvudkontor, Trafikförvaltningen) medan resterande 12.600 kvm är nyuthyrning. Avtalet är villkorat av landstingsfullmäktiges godkännande senast 10 november.
    

– Vi är stolta över att ha vunnit landstingets fortsatta och utökade förtroende. Att kunna attrahera en stabil och långsiktig hyresgäst som landstinget är helt i linje med AFA Fastigheters inriktning som trygg och långsiktig hyresvärd. Historiskt sett är detta vår största uthyrning hittills, säger fastighetschef Per Orrestig, fastighetschef på AFA Fastigheter.