25 februari 2020
tisdag, 03 oktober 2017 09:46

Skandia ökar inom samhällsfastigheter

Skrivet av 
alt
Skandia Fastigheter blir ny ägare till skolfastigheterna Svarven 4 (till höger) och Svarven 5 (till vänster) i Sollentuna, Stockholm.


Skandia Fastigheters utökar sitt innehav i segmentet Samhällsfastigheter med fyra skolfastigheter i Stockholm (Ugglemossen 40), Solna (Sveden 1) och Sollentuna (Svarven 4 och 5) samt en fastighet med vård och omsorg i Sollentuna (Exemplet 2). Fastigheterna, som omfattar sammanlagt 19.400 kvm, är centralt belägna i etablerade bostadsområden med bra tillväxt och bra kommunikationer. De har alla genomgått flera större renoveringar det senaste årtiondet och håller god standard.
    

– Utvecklingspedagogik Sverige AB utgör största hyresgäst och bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet i fyra av de fem fastigheterna. På sikt kan vi också komma att utveckla detta bestånd tillsammans med hyresgästen, om den ser ett ökat behov för sin verksamhet, säger Markus Pfister, fastighetschef Samhällsfastigheter och Kontor på Skandia Fastigheter.