23 september 2018
fredag, 15 september 2017 19:01

Samhällsbyggnadshuset på Chalmers är invigt

Skrivet av 
alt
White har formgivit de nya lokalerna  i Samhällsbyggnadshuset på Chalmers.

 

Det omfattande ombyggnadsprojektet av Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg är nu färdigställt och framtidens blivande arkitekter och ingenjörer kan mötas i fräscha och effektiva lokaler, designade av White arkitekter.

 

Totalt har Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter och Chalmers investerat cirka 360 Mkr i ombyggnadsprojektet. Samhällsbyggnadshuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver, vilket var en stor teknisk utmaning beroende på byggnadernas ålder.

 

Sammanslagningen av de tidigare enskilda institutionerna arkitektur respektive bygg- och miljöteknik beslutades av Chalmers ledning 2016. Då hade omvandlingen av Helge Zimdals originalbyggnad från 1968 redan inletts, och arkitekterna fick nya förutsättningar för sitt fortsatta arbete. Än större fokus riktades mot att underlätta samspelet mellan institutionerna och stimulera till fysiska möten mellan lärare, forskare och studenter.

 

Arkitektarbetet har letts av Ulla Antonsson på White i Göteborg, som tidigare ansvarat för den prisbelönta tillbyggnaden av Konserthuset, omvandlingen av Landsarkivet och senast tillbyggnaden av Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Invigningen innebär även att en cirkel sluts för Ulla personligen. Redan 1973 kom hon till Chalmers som arkitektstudent. Sedan kom hon tillbaka som lärare för nya studenter. År 2002 utsågs hon till adjungerad professor i arkitektur – och nu har hon alltså varit ansvarig arkitekt för den stora ombyggnaden.

 

– Det är klart att det varit hedrande och speciellt att få rita om sin gamla arkitektskola. Alla som jobbat i projektet har en personlig relation till skolan. Det har varit en stor fördel, säger Ulla Antonsson som vid sin sida haft sin arkitektkollega Viktor Göthe, som kom in i projektet bara tre dagar efter sin examen från Chalmers.