23 september 2018
torsdag, 14 september 2017 13:53

Höjvall erbjuds 5 miljoner optioner i Amasten

Skrivet av 
alt
Jan-Erik Höjvall och medlemmar i Amastens koncernledning erbjuds ett incitamentprogram 2017/2020.

 

Jan-Erik Höjvall blir ny vd i Amasten Fastighets AB den 15 september och han ersätter David Dahlgren som varit vd i bolaget sedan maj 2014. Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober kommer Amasten att föreslå ett nytt incitamentprogram som innebär att bolagets verkställande direktör, Jan-Erik Höjvall, ska erbjudas att förvärva högst 5 miljoner teckningsoptioner. Bolagets CFO, Hans Ragnarsson, ska erbjudas att förvärva högst 4 miljoner teckningsoptioner, medan övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner ska erbjudas att förvärva högst 2 miljoner teckningsoptioner vardera i incitamentsprogrammet för 2017/2020.


Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogrammet 2017/2020.  Styrelsen förslag innebär att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 15 Mkr för nya teckningsoptioner, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 Mkr.

 

Bakgrunden till incitamentprogrammet är att Amasten idag saknar ett aktierelaterat incitamentsprogram.

 

Amasten säger även att det är angeläget och att det är i alla aktieägares intresse att skapa än större delaktighet för koncernledningen ifråga om Amastens framtida utveckling.

 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 23 oktober 2017. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.