23 september 2018
onsdag, 13 september 2017 12:12

Ny detaljplan för gamla arkitekturhögskolan

Skrivet av 
alt
Fotomontage där den nya lågdelens utformning framgår. Bild: Akademiska Hus

 

alt

Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. Bild: Akademiska Hus

 

alt

Fotomontage från Uggleviksgatan med nya verksamheter i bottenvåningen samt ny huvudentré till vänster om trädet i bild. Bild: Akademiska Hus

 

alt

Fotomontage där Rådmansgatans möjliga utformning framgår. Butiker närmast Danderydsplan och sparade murar i bottenvåningen närmast i illustrationen. Bild: Akademiska Hus

 

Nu börjar ett nytt samråd om plan för nya verksamheter och mötesplatser i gamla arkitekthögskolan. Den gamla arkitekthögskolan ska innehålla kontor, möjlighet till konferensverksamhet och möjlighet till undervisning (gymnasium/högskola).

 

I planerna ingår att öppna bottenvåningen med utåtriktad verksamhet som t.ex. butiker, restauranter, bageri och ett mikrobryggeri.

 

Planområdet, som heter Domherren 1, är belägen mellan Karlavägen, Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan i stadsdelen Östermalm. Fastigheten ägs av Akademiska Hus.

 

Planförslaget visas under samrådstiden 12 september 2017 – 24 oktober 2017 på Östermalms stadsdelsförvaltning på Karlavägen 104 och i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.