19 november 2019
onsdag, 13 september 2017 10:54

Cushman & Wakefield anställer arbetsplatsvisionär

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                       

Cushman & Wakefield vill bli världens ledande rådgivare för arbetsplatsens inverkan på affärsutveckling och anställer därför Despina Katsikakis (bilden) till en nyskapad roll som global Head of Occupier Business Performance. Arbetsplatsens inverkan på affärsutvecklingen är numera en kritisk faktor att ta hänsyn till för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Företagens fokus har förflyttats från att jaga kortsiktiga besparingar i relation till fastigheter och lokaler till fokus på att attrahera talanger och främja engagemang, välbefinnande/hälsa och produktivitet. Arbetsplatsernas utformning blir därför allt mer viktig. Till synes små förändringar kan innebära betydande skillnader, såväl positiva som negativa, för verksamheten.

 

Despina Katsikakis är en välkänd visionär med lång erfarenhet och stor kunskap om framtidens sätt att arbeta och att skapa miljöer som ökar produktivitet och välbefinnande/hälsa. Hon är en branschledande expert på att uppnå konkreta affärsmål genom anpassningen av själva arbetsplatsen och har arbetat med några av världens största företag såsom Google, Unilever, BP, GSK och Microsoft.

 

Despina Katsikakis har även varit med och utvecklat research och vision för att framtidssäkra kommersiella utvecklingsprojekt runt om i världen. Senast det progressiva kontorsutvecklingsprojektet Londons TwentyTwo, som för närvarande är under uppbyggnad i London samt Europas första stora WELL-certifierade nybyggnadsprojekt.

 

– Att utveckla projekt och fastigheter för framtiden i samklang med hyresgästernas behov och affär blir alltmer viktigt när lokalutnyttjandet numera är en integrerad del av hyresgästernas business. Både utmaningen och möjligheten är global och det är därför viktigt att vi har en världsledande expert som speglar vår satsning inom detta område. Vi arbetar mycket med utveckling och research inom detta område i Norden och Despina Katsikakis unika erfarenhet och globala expertis kommer att vara till stor nytta för oss och våra kunder, säger Agneta Jacobsson, Head of Cushman & Wakefield Sweden and the Nordics.

 

– Vi märker tydligt att våra kunder i allt större utsträckning anlitar oss i ett tidigare skede, säger Marie Cronström, Head of Occupier Services i Sverige. Som rådgivare kommer vi numera in redan i projekten för att medverka i att utarbeta arbetsplatsstrategier/workplace strategies. Det är en förutsättning för att skapa en optimal arbetsmiljö. Det handlar om människor och om hur vi optimerar och anpassar lokalerna utifrån deras och verksamhetens behov och inte tvärtom. Inte minst är det fokus på hälsoperspektivet – hur vi kan 0arbeta smartare, röra oss mer i vardagen och få balans i arbetslivet gentemot privatlivet, avslutar Marie Cronström, Head of Occupier Services.