19 november 2019
måndag, 11 september 2017 11:46

Carlén, ny bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Skrivet av 
alt

                                                                                                                        
Sedan den 1 september är Cattis Carlén (bilden) bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Hon har arbetat på Riksbyggen sedan 2013 då hon anställdes som projektledare för att driva Bopinion. Undr 2015 började hon arbeta som konceptutvecklare med fokus på unga och som markstrateg på Riksbyggens affärsområde Bostad.
    

I rollen som bostadspolitisk expert kommer Cattis Carlén att fortsätta utveckla Riksbyggens bostadspolitiska påverkansarbete. Hon kommer att fokusera på ett antal frågor som Riksbyggen har valt att koncentrera sig på framöver. 
    

– Det gäller bland annat bostadsfrågor kopplade till äldre och för unga. Riksbyggen vill också integrera hållbarhetsperspektivet mycket tydligare i det bostadspolitiska arbetet. Inom Riksbyggen har vi kommit långt med att få in hållbarhetsfrågorna i alla våra processer och det ska även genomsyra vårt påverkansarbete, säger Cattis Carlén