20 juni 2018
torsdag, 13 juli 2017 10:24

MKB köper Centralfängelse för att bygga bostäder

Skrivet av 
alt

Malmö Centralfängelse eller Kirsebergsanstalten ersatte det gamla Centralfängelset i Malmö Slott år 1914. Kirsebergsanstalten var en av Sveriges största anstalter med totalt 151 platser och cirka 170 anställda. Anstalten stängdes helt i juni 2015 för totalrenovering. I maj 2015 lämnade de sista intagna Kirseberg.

 

MKB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö. Nu har MKB förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg.

 

– Det är roligt att statlig mark kan användas till bostäder, det är en utveckling som vi gärna ser en fortsättning på, säger Terje Johansson, vd för MKB Fastighets AB. Förvärvet av Centralfängelset 1 stärker vår position i stadsdelen. Läget är intressant eftersom det ligger längs ett stråk för kollektivtrafik och nära Värnhem och Östervärn.

 

Enligt gällande detaljplan utgör fastigheten kvartersmark utan särskilda byggnadsbestämmelser. För att bygga bostäder krävs en detaljplaneändring.

 

Gjorda volymstudier visar på nya möjliga byggrätter om över 20.000 kvm BTA bostäder, motsvarande cirka 250 lägenheter. Därtill kommer drygt 6.000 kvm BTA (bruttoarea) i den gamla fängelsebyggnaden.

 

– Specialfastigheter har en tydlig inriktning – säkerhetsfastigheter. Då Kriminalvården sedan årsskiftet har lämnat anstalten i Kirseberg, Malmö Centralfängelse, och fastigheten ger stora möjligheter till att utveckla bostäder så har vi valt att sälja den till MKB som är en stor bostadsutvecklare i Malmö, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.