20 maj 2018
torsdag, 06 juli 2017 14:52

White utvecklar Tullhusplatsen

Skrivet av 
alt
Från att ha varit den norra entrén till Stockholm blir Tullhusplatsen en del i staden när Stockholm och Solna växer ihop. Bild: White arkitekter

 

Från och med i höst kommer White att utveckla Tullhusplatsen och Östra Hagastaden i Stockholm tillsammans med Structor och Erik Andersson Arkitektbyrå. Tilldelning skedde efter ett parallellt uppdrag där Whites förslag beskrevs som robust och flexibelt, med en stark och säker formkänsla.

 

White har arbetat med att stärka kopplingarna mellan Nationalstadsparken och staden samt att skapa en plats som tar fasta på platsens historiska användning och utförande. Tullhusplatsen är och har länge varit den norra entrén till staden. Nu växer Stockholm och Solna ihop och Tullhusplatsen blir en del i staden istället för en plats utanför den.

 

– I likhet med den historiska användningen ser vi Tullhusplatsen som en livfull plats där många passerar med olika transportmedel. Vi hanterar miljömässiga utmaningar genom bullerreducerande åtgärder och omhändertagande av dagvatten som möjliggör rening och kommer vegetationen på plats till godo. En bro med ett transparent uttryck kopplar samman stadsdelar i öst-västlig riktning och skapar samtidigt ett nytt stadsrum med utblickar mot Brunnsviken och in mot staden. Vi ser fram emot att tillsammans med exploateringskontoret utveckla förslaget vidare och att fortsätta arbeta i ett sammansvetsat och engagerat team, säger White i ett pressmeddelande.