20 maj 2018
torsdag, 06 juli 2017 11:27

NIRAS vann ramavtal med Livsmedelsverket

Skrivet av 
alt
NIRAS ska projektleda Livsmedelsverkets flytt till nya lokaler i Uppsala. Bild: Vasakronan/White arkitekter


NIRAS har tillsammans med Reflex Arkitekter vunnit en ramavtalsupphandling som Livsmedelsverket har genomfört. Avtalet omfattar bland annat rådgivning, projektledning och arkitektstöd som Livsmedelsverket kan avropa inför verkets flytt till Uppsala Science Park.
    

– Vi är glada och stolta över möjligheten att även fortsatt få följa och stödja Livsmedelsverket på resan till ett nytt huvudkontor, säger Ingela Johansson, affärsområdeschef Hyresgästrådgivning.
    

Nyligen tecknade Livsmedelsverket ett 15-årigt hyresavtal med Vasakronan om nya lokaler i Uppsala Science Park, nära Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Med anledning av detta planeras en ny byggnad, ritad av White arkitekter, om totalt 10.000 kvm. Byggstart sker under nästa år och investeringen för Vasakronan beräknas till 420 Mkr, att läggas till de cirka 500 Mkr som bolaget satsar i det pågående bygget av Hubben, som omfattar 12.500 kvm kontor, laboratorier, restaurang och konferensytor.
    

Livsmedelsverkets avtal med Vasakronan omfattar cirka 8.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium. Lokalerna ska vara klara för inflyttning den 1 januari 2021.