24 juni 2018
onsdag, 05 juli 2017 10:15

Sahibzada och Emanuelsson lanserar nytt bolag

Skrivet av 
alt
Karim Sahibzada och Tobias Emanuelsson.


Karim Sahibzada och Tobias Emanuelsson, medgrundare i Hemfosa respektive Scandinavian Property Group, kombinerar sina tidigare erfarenheter och satsar vidare i det nystartade fastighetsbolaget Randviken Fastigheter. På kort tid har Randviken köpt attraktiv mark för utveckling av främst bostadsrätter i Storstockholm. Samtidigt har bolaget byggt upp en portfölj av kommersiella fastigheter som är väldiversifierad vad gäller geografiskt läge, kontraktslängd, hyresgäster och typ av verksamheter utan att för den delen bli spretig eller svårförvaltad. Randviken har precis gjort en emission om närmare 900 Mkr och siktar på att ha ett eget kapital i bolaget om nästan 1,6 Mdr kr till hösten.
    

– Randviken Fastigheter är i en uppbyggnadsfas men står på en solid finansiell grund med stark balansräkning och kassaflöden. Vi vill förvärva fler fastigheter och vi kommer också att behöva rekrytera fler medarbetare, säger Karim Sahibzada.
    

Karim Sahibzada och Tobias Emanuelsson har känt varandra sedan 2010 och under åren har tanken vuxit sig starkare om att försöka hitta något gemensamt projekt. Efter en kort tid tillsammans hösten 2016 på Brunswick Alternative Strategies, har Karim och Tobias sedan april i år valt att fokusera helt på Randviken Fastigheter. Med på resan är även Gustaf Segerborg, som lämnar Norges Bank Investment Management i London, och i höst ansluter Jan Eriksson som närmast kommer från uppdraget som vd för Kilenkrysset men som också har mer än 27 års erfarenhet från Swedbank, bland annat som regionchef för Stockholm. Det nya bolaget ska ha ett stabilt och tryggt kassaflöde från kommersiella fastigheter kombinerat med projektvinster från utveckling av främst bostadsrätter, vilket ger goda möjligheter till hög riskjusterad avkastning.
    

– Kassaflödet är viktigt i en vikande bankmarknad, samtidigt som det kan användas till organisk tillväxt. Men det ger även uthållighet vid projektering av mark och när ett projekt ska starta eller inte. Det finns många bostadsutvecklare för närvarande men alla har inte nödvändig erfarenhet eller tillräcklig kassa för att klara eventuella förseningar i utvecklings- och byggprocessen, säger Tobias Emanuelsson.
    

Randviken Fastigheter äger idag fastigheter till ett marknadsvärde om drygt 2 Mdr kr, varav drygt 600 Mkr är mark. Bolaget förhandlingar även om förvärv av fastigheter för ytterligare 1,5 Mdr kr. Marknadsvärdet för bostadsprojekten uppskattas till drygt 3,5 Mdr kr. Bland ägarna finns bland andra Carlbergssjön AB, Slättö, Andre Åkerlund AB, samt grundarna av Estea.